پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

توضیحات:

فایل پاورپوینت سبک فرآیند سبز در معماری،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن می باشد، برای مثال از هنگامی که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است.
موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیط های مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند. بطور کلی فرآیند سبز این گونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد .

فهرست مطالب :
مفهوم معماری سبز
اصول معماری سبز
دلایل شکل گیری
کلیات و اهداف در معماری سبز
موضوعات مطرح شده در معماری سبز
مصالح سبز
طراحی سبز
بام سبز

این فایل با فرمت پاورپوینت در41اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.